Cutting-Edge konflikt- og krisehåndtering

Vår rådgivning og skreddersydde kurs er rettet mot ansatte innen næringsliv, offentlig forvaltning og organisasjoner: For nasjonale og internasjonale ledere, eller for spesifikke virksomheter ved behov.

Metoder og verktøy blir presentert til å løse komplekse problemer i konfliktfylte- og krisesituasjoner.

Kursene er utviklet og ledet av Professor Jon Martin Trondalen som har gitt assistanse og opplært ledere i forhandling og konfliktløsning i Norge og internasjonalt siden 1993. Han deler sine erfaringer som en førstelinje-forhandler, tilrettelegger og mekler fra mange konfliktfylte områder.

Om Oss

Rådgivning og kurs gir deg svar på spørsmål som:

Hva er et vellykket forhandlings-resultat, og hvordan kan man oppnå det?

Hvordan objektivt bedømme komplekse og krisesituasjoner?

Hvordan håndtere følelsesmessig stress under forhandlinger?

Hvordan ta “riktige” beslutninger under press?

Hvordan håndtere en «vanskelig ‘motpart?

Hvordan håndtere ‘fastlåste «situasjoner?

Hvordan utvikle nye muligheter og avtaler i uønskede situasjoner?

Hvordan minimere fallgruver?