Kunder og målgrupper

Siden 1993 har vi gitt strategiske råd til nasjonale myndigheter, og bistått internasjonale organisasjoner og bedrifter etter behov.

Kursene har omfattet personer med ulik kompetanse og erfaring – fra bedriftsledere i Europa og Nord-Amerika til sikkerhetspersonell fra spente konfliktområder i Midtøsten og Afrika – enten som enkeltpersoner eller som en del av nasjonale forhandlingsteam. I Norge er vi rettet mot:

  • Multinasjonale selskaper og små bedrifter som arbeider med komplekse prosjekter
  • Internasjonale utviklingsorganisasjoner
  • Faglige og tekniske eksperter som arbeider med ulike typer forhandlinger (offentlige og privat)
  • Diplomater og diplomatiske aspiranter
  • Politi, Forsvaret, beredskap- og sikkerhetsbedrifter
  • «Første-linje konfliktløsere» som Barnevernet, Helsesektoren, annen offentlig forvaltning, arbeidstaker og arbeidsgiver organisasjoner
  • Akademiske institusjoner.