Vi tilbyr "360-graders" strategiske rådgivning  -     Se "RÅDGIVNING"

I tillegg tilbyr vi kurs og konfliktløsningsopplegg

Vi tilbyr et 4-dagers standard kurs som kan følges opp med ytterligere 2-3 dager. Avhengig av målgruppen vil følgende områder bli presentert:

  • Analyse av motparten og dens perspektiv, og hvordan du kan utvikle din tilnærming.
  • Opprettholde en dialog på tross av uforutsette kriser.
  • Forberedelser til en forhandling, f.eks. med motiver og forventninger har du, samt vurdering av dine muligheter for suksess.
  • Løgn og ‘forledning’ («deception») i forhandlinger og kriser; og hva bør du gjøre.
  • Bygge en god teamstrategi og identitet.
  • Presentere dine argumenter effektivt.
  • Under forhandlinger og krisehåndetering; hva skal du være spesielt nøye med.
  • Behov for juridisk bistand; på hvilket stadium i konflikten.
  • Avslutte en forhandling med et bærekraftig resultat.
  • Håndtering av konflikter og kriser på arbeidsplassen.

Det legges vekt på å forstå motpartens “indirekte” kommunikasjon; underliggende målsetting; motpartens taktikk i forhold til strategi; tilsiktet og utilsiktet kroppsspråk, tverrkulturell forretningskultur og kutymer; «anbefalt eller malplassert”.

Praktiske sikkerhetsmessige tiltak forklares og diskuteres for å takle bruk av «sosiale medier» og ‘hverdagslig’ elektronisk opptaksutstyr som kan ha betydning for fortrolige forhandlinger og krisehåndtering.

Skreddersydde kurs

Vi tilbyr også skreddersydde kurs etter behov. I standard-programmene vil hver deltaker få en Manual og annet materiale for personlig refleksjon til bruk under kurset og til etterbehandling.

Vi erfarer at atferdsendring skjer når kurset gir resonans med ditt eget personlige liv og yrkeserfaring.

Virkelighetsbaserte case-studier og workshops – enten det er grenseoverskridende vannkonflikter, kontraktsforhandlinger eller arbeidsplass tvister i privat og offentlig sektor.

I tillegg tilbys krisehåndteringskurs – også relatert til/for sikkerhetspersonell.

De skreddersydde kursene tilbys som beskrevet nedenfor, eller i kombinasjoner:

Krisehåndtering, forhandling og kommunikasjon

Kommunikasjons-ferdigheter er hjertet av forhandlinger.

I krisehåndtering fremhever vi behovet for å kombinere slike ferdigheter med praktiske og relevante analytiske ferdigheter for å forstå «krisen», og spesielt hva du kan og ikke bør gjøre under gjeldende omstendigheter.

Executive Coaching for «én-til-én» og for team

Vi tilbyr slik veiledning og strategisk rådgivning til enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner – og til offentlige institusjoner – og gir tilbakemelding på relevante utfordringer som disse måtte stå overfor.

Ekstern kommunikasjon i forhold til forhandlings- og krisesituasjoner

Kursene er basert på en felles plattform som vi mener er gyldig uavhengig av profesjon. Skreddersydde kurs er derfor tilpasset behovet for bedrifter og organisasjoner i henhold til vår erfaring.