Vi tilbyr strategisk rådgivning, mekling og konfliktanalyse og -håndtering

Enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter og nasjonale myndigheter erfarer tidvis utfordringer der en tredjeparts engasjement og vurdering er viktig for å løse konflikter og for å utvikle og raffinere en forhandlingsstrategi. En tredjepart bør benyttes før konflikter eskalerer for å fremme samarbeid og tilllitskapital mellom partene:

  • Meklingsassistanse til personer, bedrifter, organisasjoner og offentlige etater som er direkte involvert i en konflikt- eller forhandlingssituasjon.
  • Risikovurdering og krisehåndtering – både for enkeltpersoner, bedrifter og institusjoner.
  • Strategisk rådgivning, spesielt til personer i posisjoner med ansvar for strategiske beslutninger og forhandlinger.
  • Politisk- og konfliktanalyse som gjenspeiler de berørte parters underliggende målsettinger og strategier – på bedrift og nasjonalt nivå og / eller i en internasjonal sammenheng.
  • Analyse av og imøtegåelse av falske nyheter og påvirkningskampanjer ("Deceptive campaigns")
  • Personlig coaching og veiledning til personer som må håndtere kriser eller andre konfliktsituasjoner.