Om Oss

Vi representerer et lite team med unik erfaring fra førstelinje-forhandlinger; komplekse problemløsninger, og mekling i internasjonale konflikter. Prof. Dr. Trondalen har i mer enn 30 år ledet og gjennomført erfaringsbasert og akademisk kursvirksomhet på flere språk og i regioner.

Nasjonale forhandlingsteam, statsråder, sjefsforhandlerne, FN- ansatte, diplomater, nasjonale sikkerhets-tjenestemenn samt faglige delegater og konsulenter fra nesten 50 land i Europa, Midtøsten, Nord- Amerika, Afrika og Sør- Øst Asia har deltatt på disse kursene.

Om Professor Trondalen

Siden 1993 har Trondalen ledet, meklet eller tilrettelagt forhandlinger i flere omstridte områder som involverer bi- og multilaterale konflikter, samt gitt strategiske råd til nasjonale myndigheter, og bistått internasjonale organisasjoner og bedrifter etter behov.

Professor-II ved Handelshøyskolen BI, «Security and Conflict Management», ‘Executive Master Program’ i Sikkerhetsledelse / Spesial Rådgiver (2018-2020/21).

Som professor ved Universitetet i Oslo (1993-2000 [2005]); er han spesialist på samhandling mellom ressurser og konflikter, samt de sosiale og mellommenneskelige utfordringer disse medfører.

Han har flerårig bakgrunn fra Verdensbanken og nødhjelpsoperasjoner, og har flere ganger blitt tildelt Special Fellow status i FN innenfor konflikthåndtering (i.f.m. ressurskonflikter).

Han har også arbeidet med «Early warning – Early Action» i konfliktsoner samt sikkerhetsledelse.

Forfatter av flere publikasjoner om konflikt- og krisehåndtering med tilhørende opplæringsmanualer, inkludert:

  • «Kunsten å håndtere kriser – Personlig, næringslivet, det offentlige og internasjonalt» (2014 – tilgjengelig på norsk og engelsk for kunder og kursdeltagere; ny ed. 2021)
  • «Water and Peace for the People- Possible Solutions to Water Disputes in the Middle East» – som er basert på hans meklingserfaringer i fire av konfliktene i regionen (ugitt av UNESCO, Paris, på engelsk og arabisk).

Stifter og leder av CESAR Stiftelsen og Compass Foundation, Genève, Sveits (henholdsvis 1994-2004 og 2002->2017)

«Forhandlinger, krise- og konflikthåndtering er anvendbart i de fleste av livets utfordringer.«