Unik tilnærming

Vi har erfart at akademisk kunnskap alene ikke endrer atferd, og vårt mål er derfor i tillegg til bruk av vitenskapelig basert kunnskap – å skape utfordringer og situasjoner som resonnerer med deltagerne gjennom bruk av relevante «caser» og rollespill (’simulering’).

Vi deler vår egen erfaring i interkulturell kommunikasjon og inkluderer aksepterte kutymer og protokoller på passende oppførsel, noe som er en forutsetning for vellykket kommunikasjon i dialog og under forhandlinger.

Som en del av våre interkulturelle opplæringskonsepter, har vi gjennomført kurs i engelsk, fransk, arabisk, portugisisk, og norsk med oversatte kursmateriell.

Video filming for personlig veksts

En av våre viktigste erfaringer er å gi deltakerne tilbakemelding med “live media konfrontasjon i nær-virkelige situasjoner»» (for personlig bruk under fortrolige forhold). I tillegg vil filming gi deltagere et «speilbilde» av hvordan man kommuniserer i en forhandlingssituasjon. Med årene har vi fått svært positive tilbakemelding på denne sekvensen. Dette fordi vi møter deltakerne på en ny måte; speiler dem for så å styrke deres adferd.